Let’s make the difference! 

We leven in een tijdperk waarin vitaliteit een schaarser goed lijkt te worden. Vitaliteit binnen het gezin of in het bedrijfsleven is geen vanzelfsprekendheid. Het vergt in toenemende mate bewuste keuzes, het dagelijkse leven zit vol met gevraagde en ongevraagde keuzemomenten waarop ogenschijnlijk aantrekkelijkere maar minder vitale alternatieven aangeboden worden. 

Stichting Making the Difference wil een spil zijn in een netwerk van kennis en kunde tot het in beweging krijgen van de huidige maatschappij. Dit ter bevordering van de vitaliteit in zowel de privé als de zakelijke sfeer. 

Daarnaast zet de stichting zich in tot het genereren van kennis en data met betrekking op het gebied van de vrouwelijke duursporter. Ondanks dat het niet meer uitzonderlijk is dat vrouwelijke sportteams succesvoller zijn dan hun mannelijke equivalenten, in de dagelijkse praktijk wordt vrouwensport achtergesteld qua professionalisering, financiering, waardering en kennis.

Om daad bij het woord te voegen zetten we voor het wielerseizoen 2020 en schaatsseizoen 2020-2021 een dames wieler- schaatsploeg op. Met een professioneel sportief programma participeert de ploeg binnen beide sportdisciplines op een significant niveau.  

Het team is hierbij het uithangbord van de stichting, genereerd kennis en zichtbaarheid. De sportieve aanpak vertalen wij naar het bedrijfsleven en naar de jeugd. Een win-win situatie. Uw bedrijf ook laten presteren als een topsportteam en wilt u met ons meebewegen? 

Join our ride and let’s make the difference!