Making the Difference

Making the difference ( MtD) is begin 2020 opgericht om het opleiden van dames wielrenners van een nieuwe impuls te voorzien. We geloven niet dat je kinderen van jongs af aan moet kneden en trainen en bij onvoldoende progressie moet afschrijven.  MtD richt zich op zijstromers in de sport. Volwassen vrouwen, die al de nodige sportervaring hebben en willen overstappen naar het wielrennen. Op basis van hun gemeten fysieke potentie krijgen ze
een plek bij ons in de ploeg.

Om die opleiding goed  te kunnen vormgeven organiseren we jaarlijks een tiental wedstrijden op verschillende clubparkoersen onder de naam MtD Ladies Cycling Tour. De wedstrijden zijn bedoeld voor niet UCI-rensters en worden afgestemd met de KNWU om zo goed mogelijk aan de opleidingsdoelstelling te kunnen voldoen.

Naast de wielerploeg heeft MtD ook een damse marathon-schaatsploeg, waarbij de rijdsters zich in de zomer aansluiten bij de wielerploeg om zodoende een optimale zomer training op inhoud te kunnen afwerken. Tenslotte verzorgen we in het kader van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid lessen op basisscholen, waarbij we kinderen het nodige leren over fietstechniek en fietsvaardigheid. Dat laatste komt goed van pas bij het van en naar schoolfietsen.

Team

De wielerploeg

Melissa Hoffman,
Judith Krabbenborg,
Deborah Veerman
Mirthe van der Beek
Lisa Petersen
Gina Hofland
Kimberly Nieuwerth
Marjet Groen

De schaatsploeg

Loesanne van der Geest
Janneke Elzinga
Rosa Blokker
Anne leen Zijl

Het bestuur

Voorzitter : Erik Splint
Secretaris : Ben van Ark
Penningmeester : Patrick van Nunen
Performance manager : Gerhard Joling
Operationeel manager : Peter de Vries

Nieuwsbrieven

Missie en Visie

De ontwikkeling van mensen wordt nog steeds grotendeels vormgegeven via het systeem van “up or out”. Kinderen worden al op vroege leeftijd geselecteerd voor een bepaalde levenskeuze, maar ook
in de sport is het nog steeds de overheersende opvatting, dat je succesvolle sporters vanaf de jeugd moet kneden. Als je eenmaal de twintig bent gepasseerd is het eigenlijk niet meer mogelijk om nog een succesvolle sportcarrière te ontwikkelen. Daarnaast sport worden sporters die op enig moment niet voldoende progressie boekten zonder meer afgeschreven. De aanpak zorgt voor meer maatschappelijke schade dan dat het rendement oplevert.
MtD streeft naar een optimale benutting van het potentieel van het individu en wil verspilling ervan zoveel mogelijk voorkomen
We richten ons op het ontwikkelen van het plezier in bewegen (mens sana in copore sana ( een gezonde geest in een gezond lichaam). Om te laten zien dat je als sporter je op latere leeftijd ook goed kan ontwikkelen heeft de Stichting MtD een dames wieler- schaatsploeg, waarmee we sporters
opleiden tot succesvolle wielrensters/-schaatssters.

In de Rensters voor onze ploeg zijn “zij-instromers” en worden geselecteerd op potentie ( testwaarden). Dat kunnen sporters zijn die in een andere discipline ( atletiek, roeien, etc) al in aanraking met ( top-)sport zijn gekomen of atleten die blijkens hun prestaties, bijv. op Strava blijk geven van een bijzonder potentieel. Zij hebben een brede sportopleiding genoten en een multidisciplinaiere basis.

Het is onze ambitie om gemotiveerde vrouwelijke atleten van alle leeftijden en achtergronden op te leiden op tot succesvolle (top-)sporters door hen te selecteren op hun potentie. De opleiding wieler/schaatsploeg van MtD onderscheidt zich van andere ploegen doordat we voor
onze rensters in overleg met de KNWU jaarlijks een tiental trainingswedstrijden onder de noemer van het “MtD Ladies Cycling Circuit”. Het omvat een een driedaagse wedstrijd , een rijdrit en een
lange afstandswedstrdijd ( 100 + km)). De wedstrijden worden gehouden op clubparkoersen van wielerverenigingen door heel Nederland en staan open voor alle elite-dames- licentiehouders (
m.u.v. UCI-rensters (profs).